Sürdürülebilirlik Çalışmalarımız

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Firmalara ürünlerinin ve proseslerinin üretim süreçlerindeki çevresel etkilerini (Küresel Isınma Potansiyeli, Ötrofikasyon, Abiyotik Tükenme, Asidifikasyon Potansiyeli, vb.) hesaplamak üzere Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) yapılmaktadır. Analiz için GaBi v.9 ticari yazılımı kullanılmakta olup bugüne kadar Seramik, Çimento ve Otel sektörleri için YDA çalışması yapılmıştır. YDA çalışmasının fiyatı ve süresi tesisin büyüklüğüne ve çalışmanın kapsamına göre değişiklik göstermektedir.