Projelerimiz

Aktif Projelerimiz

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi

“Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi” Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü adına TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Devamı

İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması

Bu projenin konusunu, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamında yer alan “İmalat sanayiinde kaynak-verimli üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörel rehber dokümanların hazırlanması”...

Devamı

Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı (Rodyum)

Günümüzde rodyum içeren en önemli atık, kuyumculuk sektöründe kullanılan rodyum kaplama banyolarından kaynaklanmaktadır. Kaplama özelliklerini yitirmeleri sonucu atık haline gelen banyolar oldukça yüksek bir ekonomik değere sahiptir.

Devamı

Temiz Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi-TUT-MM

Projenin amacı; “Ulusal Temiz Üretim Merkezi” görevini yürüten TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü bünyesinde, görev ve hedeflerimizi etkin şekilde yerine getirebilecek, ülkemizin strateji ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve kamunun..

Devamı

ZERO BRINE

ZERO BRINE - Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries

Devamı