Hakkımızda

UTÜM

Ülkemizde ilk kez 1999 yılında Ulusal Temiz Üretim Merkezi kurulması düşüncesi 06/04/2013 tarihinde TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre Enstitüsü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılanmış ve sanayide temiz üretim çalışmalarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Ulusal Temiz Üretim Merkezi işlevini üstlenmesi sağlanmıştır. Enstitümüz 2013 yılından bu yana Ulusal Temiz Üretim Merkezi görevini yürütmektedir.

Enstitünün temiz üretim konusundaki çalışmaları kapsamındaki faaliyet alanları Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmek; teknoloji transferi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için projeler yürütmek; ulusal düzeyde farkındalık yaratmak; uzman kadrosu ve kapasite oluşturma için eğitim organizasyonları düzenlemek; sanayi sektörü için teknik destek sağlamak, kurumsal kapasiteleri geliştirmek; uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü araştırma grupları uzmanlık ve çalışma alanları açısından iç içe ve birbiri ile ilişkili faaliyetler yürütmektedir. Genel olarak temiz üretim konusu da multidisipliner bir alan olup özellikle sanayide eko-verimlilik çözümlerine yönelik öncelikli alanlarda çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda Temiz Üretim Birimi %60’ı doktora, %40’ı yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle faaliyetlerini aşağıdaki başlıklar halinde sürdürmeyi hedeflemektedir: