Su Ayak izi

Water Footprint

2002 yılında Hoekstra tarafından 'su ayak izi' kavramının tanıtılmasından sonra su kullanımının tedarik zinciri boyunca dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Su ayak izi, sadece bir tüketici ya da üreticinin doğrudan su kullanımına değil aynı zamanda dolaylı su kullanımına da bağlı tatlısu kullanımı gösterir. Bir ürünün su ayak izi, tedarik zinciri boyunca ölçülen ve ürünün üretilmesinde kullanılan tatlı su hacmidir. Su ayak izi, kaynağına göre su hacmini, yeşil, mavi ya da gri olmak üzere kullanılan suyun türünü, suyun ne zaman ve nerede kullanıldığını gösteren çok boyutlu bir göstergedir. Su ayak izinin tüm bileşenleri coğrafi ve zamansal olarak belirtilir (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2011).

Su ayak izinde suyun kalitesini ifade eden üç ana bileşen (WWF, 2014):

Mavi Su Ayak İzi, bir ürünün üretilmesinde ihtiyaç duyulan tatlısu olarak da bilinen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır.

Yeşil Su Ayak İzi, üretim esnasında kullanılan yağmur suyunu ifadedir. Bahsi geçen yağmur suyu toprağın içinde ya da üstünde kalır, yeraltı suyuna karışmaz.

Gri Su Ayak İzi, Mevcut suyun kirlilik yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması amacıyla kullanılan tatlısu miktarıdır. Suyun kirlilik göstergesi olan gri su ayak izi hesaplanırken endüstriyel büyüme ve nüfus artışı dikkate alınmalıdır.