Devam Eden Etütlerimiz

Trakya Kalkınma Ajansı Enerji Etütleri

Trakya Kalkınma Ajansı Enerji Etütleri

Trakya Kalkınma Ajansı ile 2 Aralık 2019 tarihinde protokol imzalanarak Avrupa serbest Bölgesi'nde yer alan 7 tane işletmede rekabet edebilirliklerine katkı sağlamak için enerji verimliliklerinin artırılması amacıyla enerji etütleri gerçekleştirilecektır.Bu çalışma ile işletmelerin mevcut durumları enerji ölçüm cihazları ile ölçülerek, enerji verimliliği tasarrufuna yönelik iyileştirme olanakları tespit edilecektir.