Projelerimiz

Tamamlanan Projelerimiz

İstanbul İli Kaynak Verimliliği Etüdü

“İstanbul İli Kaynak Verimliliği Etüdü” Projesi İstaç A.Ş adına TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Devamı

İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması

Bu projenin konusunu, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Üretimde Verimliliğin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamında yer alan “İmalat sanayiinde kaynak-verimli üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için sektörel rehber dokümanların hazırlanması”...

Devamı

Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı (Rodyum)

Günümüzde rodyum içeren en önemli atık, kuyumculuk sektöründe kullanılan rodyum kaplama banyolarından kaynaklanmaktadır. Kaplama özelliklerini yitirmeleri sonucu atık haline gelen banyolar oldukça yüksek bir ekonomik değere sahiptir.

Devamı

Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM) Projesi

“Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)” Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü adına TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülmüştür. Mart 2016’da başlayan proje, Aralık 2016’da tamamlanmıştır.

Devamı

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi

Ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması, imalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve buna bağlı olarak çevresel etkilerin azaltılması amacıyla üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık oluşumu prensibine dayalı temiz üretim çalışmalarının yaygınlaştırılması öncelikli hedefler olarak ele alınmalıdır.

Devamı