Altyapımız

Atıksu Geri Kazanım Teknolojileri Laboratuvarı

Genel Bilgi

Elektrokimyasal proseslerin (elektrokazanım/biriktirme, elektrodiyaliz, elektrokoagülasyon, elektrooksidasyon, elektroflotasyon vb.) geliştirilmesi ile su ve atıksu uygulamaları ile diğer atıkların parçalanması ve yeniden değerlendirilmesi hakkında çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Membran proseslerin çeşitli endüstriyel sektörlerdeki atık ve atıksuların geri kazanım/geri dönüşümü veyeni ürün uygulamaları (membran distilasyon, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz) üzerine araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Su ve atıksu uygulamalarında kullanılacak çevre dostu ve yenilikçi ekonomik metotlar geliştirmekte, proses ve reaktör tasarımı ve optimizasyon işlemleri araştırılmaktadır.

Kimyasal/elektrooksidasyon, ozonlama, ultrasound/kavitasyon gibi ileri oksidasyon yöntemlerinin kombine edilmesi ile sudaki pestisit ve organik kirleticilerin giderilmesi üzerine çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Yapılan Uygulamalar

 • PH, İletkenlik, ÇO, KOİ, BOİ, AKM, Sülfat, Fenol, UV absorbsiyon vb.
 • Yeraltı suları, yüzeysel sular ve endüstriyel atıksuların elektrokoagülasyon, elektrooksidasyon, elektroflotasyon, elektro-fenton ve adsorpsiyon gibi ileri su ve atıksu arıtım teknolojileri üzerine araştırmalar
 • Elektrodepolama/elektrokazanım yöntemi ile sulu çözeltilerden metal geri kazanımı
 • Elektrokimyasal teknolojiler ile (elektrokoagülasyon, elektrooksidasyon) atıksuların arıtımı
 • Elektrokimyasal teknolojiler ile içme sularından doğal organik maddelerin giderimi
 • Membran sistemler kullanılarak gerçekleştirilen ayırma prosesleri ve atıksuların arıtımı
 • Modifiye membranların sentezlenmesi ve spesifik uygulamalarına yönelik faaliyetler
 • Sektörel atıksu karakterizasyonu (nitrit, nitrat, TN, KOI,TOK, PO4-P, TP,TKN, osmolalite, yoğunluk, CI-, AKM, pH, iletkenlik,NH4-N, Org-N, toplam protein, yağ, yağsız kuru madde, toplam katı madde, laktoz, mineraller, donma noktası)

Cihazların listesi

 • UV Spektrofotometre (Hach Lange DR 6000)
 • Çoklu Parametre Ölçer (pH-ÇO-İletkenlik) (Metler Toledo)
 • Çoklu Parametre Ölçer (pH-ÇO-İletkenlik) (Hach Lange HQ-40D)
 • Termoreaktör (Hach Lange-LT 200)
 • Analitik Terazi (OHAUS)
 • Analitik Terazi (Precisa)
 • Peristaltik Pompa (Heidolph)
 • Döner buharlaştırıcı/Evaporatör (Heidolph)
 • Manyetik Karıştırıcılar (Heidolph)
 • Mekanik Karıştırıcı (Heidolph-Hei Torque100)
 • Mantolu Isıtıcı (Daıhan)
 • Vakum Pompası (Rocker KNF-2 bar)
 • Etüv (Binder)
 • Dairesel Çalkalayıcı (IKA KS)
 • Su Sirkülatörü (Lauda RA8)
 • Ultrasonik Banyo (Hydra)
 • Doğru Akım Güç kaynağı (Keysight-E36311A )
 • Doğru aakım güç kaynağı (Keysight-36311A )
 • Ozon Jeneratörü (Teknozon)
 • Voltametre (CH Instruments - CV Model 440B)
 • Elektrokimyasal reaktörler
 • AKM Vakum Düzeneği (Sartorious)
 • Dijital Büret (Brand)
 • Dijital Termometre (ISO-Lab)
 • Sıcak hava Tabancası (Bosch)

Pilot ve lab ölçek sistemler

 • Dead-End Membran Filtrasyon Sistemi (HP4750X)
 • Kavitasyon Reaktörü (100 m3/gün)
 • Çapraz Akış Membran Sistem
 • Membran Distilasyon Sistemi

Gerçekleştirilen Projeler

 • Tübitak, ARDEB-ÇAYDAG, 1003, 115Y801 (2017-2019) Endüstriyel Atık Rodyum Kaplama Banyolarından Rodyum Geri Kazanımı

Sorumlu Kişiler  (Telefon / Eposta):

 • Dr. Emrah ŞIK Tel: 0262 677 29 33
 • Eposta: emrah.s@tubitak.gov.tr