Projelerimiz

ZERO BRINE

  GENEL BİLGİLER

  ZERO BRINE


  PROJE İSMİ

  ZERO BRINE - Re-designing the value and supply chain of water and minerals: a circular economy approach for the recovery of resources from saline impaired effluent (brine) generated by process industries

  Avrupa Birliği (AB) Horizon2020 tarafından desteklenen ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)’nün ortak olduğu  “ZERO BRINE” projesi, çeşitli endüstriler tarafından atık olarak üretilen sulardan tuzların (magnezyum, potasyum tuzları, sodyum klorür, karbonatlar ve diğer tuzlar) geri kazanılması ve bu yolla hammadde üretimini, kaynaklar arasında su ve enerji (atık ısı geri kazanımı yoluyla) kazanımı amaçlanmaktadır.

  4 yıl sürecek olan 22 ortaklı projede, membran filtrasyonu sonucu ortaya çıkan ve değerleri mineraller ve tuzları içeren konsantre akımdan, çeşitli teknolojiler kullanarak değerli madde geri kazanımı hedeflenmektedir. Membran teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak oluşan konsantrenin yönetimi, tüm Dünya’da ön plana çıkmış ve son yıllarda bu konuda yürütülen çalışmalar artmıştır.

  Delft Teknik Üniversitesi’nin Koordinatörlüğünü yaptığı ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE’nin ortaklar arasında yer aldığı söz konusu proje kapsamında, kurulacak olan 4 pilot tesisten birisi Türkiye’de olacak ve ÇTÜE tarafından kurulacaktır. ÇTÜE, Su ve Atıksu Yönetimi ve Temiz Üretim Stratejik İş Birimlerinin işbirliği ile gerçekleştirilecek proje kapsamında, tekstil atıksularının geri kazanımı sonrasında oluşan membran konsantre akımının yeniden kullanılabilirliği değerlendirilecek, tuzun geri kazanımı ve safsızlıkların giderimi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje ortaklarının bir kısmı konsantrenin bertarafı ve konsantreden ürün elde edilmesi teknoloji üstünde çalışacak, bir kısmı ise söz konusu deşarjların ekosisteme ve çevreye olan etkisini değerlendirecektir.


  SON KULLANICILAR

  Avrupa Komisyonu, membran prosesler sonucu konsantre akımı oluşan işletmeler, geri kazanım faaliyetleri yürüten işletmeler, konuyla ilgili mevzuattan sorumlu kamu kurumları


  WEB SİTESİ

  http://www.zerobrine.eu/

  PAYDAŞLAR / ALTYÜKLENİCİLER

  Ana Yüklenici - Koordinatör: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU Delft) – Hollanda

  Paydaşlar: 22 konsorsiyum ortağı


  TAKVİM

  Başlangıç Tarihi: 01.06.2016

  Bitiş Tarihi: 01.06.2021

   

  ÇIKTILAR

  • Tuz geri kazanımı öncesinde sudaki diğer kirleticilerin (örn. renk ve sertlik gibi) giderimine yönelik teknolojinin belirlenmesi
  • Kirlilik giderimi sonrasında tuzlu suyun konsantre edilmesi yöntemlerinin araştırılması ve denenmesi
  • Doğrudan konsantre tuzlu suyun proseste geri kazanımının değerlendirilmesi
  • Tuzun kristalizasyon ile geri kazanımının ve atık ısı kullanımının değerlendirilmesi
  • Tekstil endüstrisi atıksularının geri kazanımı sonrasında oluşan konsantrenin yönetim yönteminin belirlenmesi

   

  GELİŞTİRİLECEK TEKNOLOJİ

  • Atıksu konsantre akımından tuzun ve değerli maddelerin geri kazanımına yönelik süreç ve teknoloji geliştirilmesi

   

  KULLANILABİLECEK ALANLAR

  • İmalat sanayinde özellikle yüksek basınçlı membrane prosesleri ile su arıtılması sonucu oluşan konsantre akımın yönetiminde kullanılabilecektir.

  GALERİ
  DÖKÜMANLAR

  Proje Dökümanları