Projelerimiz

Türk Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalığın Artırılması Kapsamında “Turistik Konaklama Tesisleri” Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması

  GENEL BİLGİLER

  Türk Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalığın Artırılması Kapsamında “Turistik Konaklama Tesisleri” Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması

  Çevre Etiketi uygulaması 23 Mart 1992 tarihinde Avrupa Birliğinde yürürlüğe girmiş ve 66/2010/EC sayılı  Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyumlu olarak hazırlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile 19 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Hem ulusal mevzuat hem de 2012 yılında yayımlanan 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planında (Sayı: 28322) belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla “rekabet avantajı sağlaması’’ ve “yeni pazarlara girişikolaylaştırması’’ bakımdan Çevre etiketli ürün sayısının 250’ye çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla projede yüksek seviyede çevresel performansa ulaşılmasını sağlayacak, yaşam döngüsü değerlendirmesini merkeze alarak enerji tüketimi, su tüketimi ve atıküretimini sınırlandıracak, yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zararlı olan kimyasal maddelerin kullanımını destekleyecek, çevresel iletişim ve eğitimi teşvik edecek şekilde “TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİ” hizmet grubu için ÇEVRE ETİKETİ KRİTERLERİ belirlenmiştir.

   

  Turizm sektörü günümüzde doğal kaynakların korunması için sürdürülebilirlik önlemlerini ve gelişmekte olan pazar hedefleri için yeni teknoloji entegrasyonlarını (enerji, su ve atık izleme, yenilenebilir enerji kullanımı, çevreye duyarlı ulaşım alternatifleri, akıllı altyapı,  yönetim ve hizmet ağı) uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda aynı zamanda gerçekleştirilen proje ile: Akıllı Şehirlerin yaratılmasına, dönüşümün hızlandırılmasına ve sürdürülmesine katkı sağlanmaktadır. Böylece ekolojik ve teknolojik yaklaşım ile akıllı şehir stratejisinin önemli bir parçası olan akıllı turizm de teşvik edilmektedir.

   

  Bu proje Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

  GALERİ
  DÖKÜMANLAR

  Proje Dökümanları