Etkinlik ve Haberler

Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Tamamlanmasına Az Kaldı

Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Tamamlanmasına Az Kaldı

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün evsahipliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işbirliğiyle “Ulusal Çevre Etiketi” konulu toplantı 16 Nisan 2018 tarihinde TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma AYAZ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Izin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Kemal DAĞ’ın konuşmalarının ardından, Çevre Etiketinin iş dünyası için önemi ve önceliğine yönelik konu başlıkları görüşülmüş ve değerlendirilmiştir.

Toplantıda;

  • TÜBİTAK MAM’ın tanıtım videosu izlendikten sonra, ÇTÜE ve Temiz Üretim Stratejik İş Biriminin sahip olduğu personel profili, kabiliyetler, altyapılar ve öncelikli alanlarda sonuç odaklı ve izlenebilir hedefleri olan tamamlanmış ve devam eden projelerle ilgili kısa tanıtım sunumları yapılmıştır.

  • ÇŞB-Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü tarafından Ulusal Çevresel Etiket Sistemi ve taslak mevzuata ait tanıtım sunumu gerçekleştirilmiş ve ardından Ulusal Çevre Etiketi konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla ÇŞB tarafından hazırlatılan televizyon kamu spotu izlenmiştir.

  • Muhtemel proje işbirlikleri kapsamında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (e) bendine göre yürütülebilecek veya desteklenebilecek projelerle ilgili bilgi verilmiş ve ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

  • Ulusal Çevre Etiketi hakkında kamuoyunda farkındalık ve bilincin arttırılması ile daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunulması amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının planlı ve koordineli olarak yürütülmesi konularında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri görüşülmüştür.

  • Daha sonra Ulusal Çevre Etiketi Ürün Kriterlerinde belirtilen analizlerin gerçekleştirilmesine hizmet verebilecek Enstrümental Test ve Analiz Laboratuvarı (HRMS, GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS/MS, Twister GC-MS/MS..) fiziki/teknik altyapısı ve altsistemleri, uzman yeterliliği ve bilgi birikimi hakkında bilgi verilmiştir.